Formål

Formål

§2. Formål


Stk. 1. Foreningens formål er at arbejde for, at alle halalcertificerede produkter forsynes med en tydelig mærkning, så forbrugerne ved, hvad de køber og betaler for. Foreningen vil løbende informere bredt om halal og halalafgifter.


Historien bag


I trit med udvandringen fra muslimske lande er der opstået tvivl, tvivl om hvad der var halal eller hvad der var haram. Hvor det i hjemlandet var nemt da der kun blev solgt halal, blev fristelserne langt større i det frie vesten. Derfor fandt nogle højtstående imamer på at halalcertificere. 


Halalafgifter er en afgift eksempelvis danske firmaer betaler for at kunne eksportere varer til muslimske lande, så det er nemt for muslimer at vide om denne vare er tilladt for dem. Også ved halalslagtning betales denne afgift. 
Da afgiften betales til en forening beskattes denne transaktion ikke. I Danmark betales til bla. Islamisk Kulturcenter og ved eksport betales til Muslim World League. Pengestrømmen kan ikke følges da der ikke er oplysnings eller regnskabs pligt. Ingen ved hvem, hvad og hvor pengene forsvinder hen. Om pengene bruges på moskeer, koranskoler eller bliver brugt på udbredelse af radikal islam?.  
Ifølge den internationale analysevirksomhed Thomson Reuters udgjorde halalindustrien 9000 milliarder kroner I 2018, men dette tal kan være langt større da ingen reelt ved det. Hvor stor en del af disse milliarder der så er betalt i halalafgift vides ikke.

 

Det er ikke kun kød der er halalcertificeret, her nogle få eksempler på andre produkter der kan være eller er halalcertificeret.

  1. MODERMÆLKSERSTATNING
  2. TANDPASTA
  3. CHOKOLADE
  4. KOSMETIK
  5. EMBALLAGE
  6. MEJERIPRODUKTER
  7. BRYGGERIER
  8. MEDICIN

 

Vores mening


For vores skyld kan folk spise, hvad de vil, men foreningen vil arbejde på at få indført en obligatorisk mærkningsordning, så forbrugerne har et reelt frit valg, til hvad der lægges i indkøbskurven, og hvad der bliver liggende i køledisken.

Vores påstand er, at hvis halalcertificeringen er nødvendig og ikke bare en smart pengemaskine, så bør muslimer have lige så stor interesse for mærkningen for at kunne tilvælge, som vi har behov for den til at fravælge. 

Vores fokuspunkt er det certifikat, som slagterier og andre producenter betaler til Islamisk Kulturforening, Islamisk Kulturcenter, Muslim World League og andre aktører for at dokumentere, at islams love er opfyldt til punkt og prikke.
Herudover vil vi forsøge at påvirke politikere, forbrugere og leverandører, så der igen bliver skabt et reelt marked for ikke halalcertificerede varer.
Hvis du er enig med os og ønsker denne mærkning, er du velkommen til at melde dig ind. Det gør du på: 
www.nonhalal.dk/medlem.html
Husk at følge vejledningen, 
Prisen for 2019 er 100,- kr.